Eesti keele poolitaja

Sisestage eestikeelne sõna, saate selle poolituse.

Sõna: