Eesti keele süntesaator

Sisestage eestikeelne sõna, saate tema valitud grammatilise vormi.

Sõna:
Käändsõna Pöördsõna
Ainsus Mitmus
nimetav
omastav
osastav
sisseütlev
seesütlev
seestütlev
alaleütlev
alalütlev
alaltütlev
saav
rajav
olev
ilmaütlev
kaasaütlev
Isik:
(ma) 1. (me)
(sa) 2. (te)
(ta) 3. (nad)
umbis.
Aeg:
olevik
lihtminevik
Kõneviis:
kindel
käskiv
tingiv
kaudne
Käändelised vormid
da-tegevusnimi
des-vorm
nud-kesksõna
tud-kesksõna
v-kesksõna
tav-kesksõna
Kasuta tundmatute sõnade puhul oletajat