age -- Inglise-eesti sõnastik

age n. vanus, iga; vanadus; ajajärk, ajastu ● v. vananema; vanaks tegema; laagerdama
age limit vanusepiirang
full age täisiga
golden age kuldaeg, kuldajastu
Iron Age rauaaeg
mental age vaimne iga
old age vana iga, vanadus, raugaiga
our age meievanune
retiring age pensioniiga
school age kooliiga
Stone Age n. kiviaeg
tender age õrn iga, noorus, haavatavus
under age alaealine
age of consent abiellumisiga (naistel)
age of romance romantika aeg, romantika ajastu
be under age alaealine olema
be your age! käitu oma ea kohaselt!, saa täiskasvanuks!
come of age täisealiseks saama
decayed with age vanadusest nõder; vanadusest lagunenud v. pehkinud
of full age täisealine
old age pensioner vanaduspensionär
the awkward age raske iga, murdeiga
twice his age temast poole vanem
she looks her age ta näeb oma vanusele vastavalt välja
spirit of the age ajastu vaim
tall for his age pikk oma vanuse kohta
he is of an age ta on vanuses
they are of an age nad on piisavalt vanad; nad on üheealised
I have a daughter your age mul on teievanune tütar