Control -- Inglise-eesti sõnastik

control n. juhtimine; reguleerimine; võim; kontroll; kontrollseadeldis; enesevalitsemine ● arvuti klahv klaviatuuril, mille allhoidmine muudab teiste klahvide tähendusi ● v. juhtima; reguleerima, kontrollima; ohjeldama
air-traffic control lennujuhtimiskeskus
beyond control taltsutamatu
birth control sündimuskontroll
control area kontrollala, kellegi kontrolli all olev ala
control experiment kontrollkatse
control stick tüür
control tower lennujuhtimistorn
control unit juhtseade
numerical control arvjuhtimine
passport control passikontroll
program control programmi juhtimine
quality control kvaliteedikontroll
remote control kaugjuhtimine; kaugjuhtimispult
controlled parking reguleeritud v. kontrollitud parkimine
lift controls tõstuki v. lifti juhtimispaneel
control of traffic liikluskontroll
get under control kontrolli alla saama, ohjeldama
have control over kontrollima, millegi üle kontrolli omama
job control language arvuti töödejuhtimise keel
network control program võrgu kontrollprogramm
operation control language operatsiooni juhtimiskeel
out of control kontrolli alt väljunud, käest ära
terminal control program terminali juhtprogramm
under government control valitsuse kontrolli all
get out of control kontrolli alt väljuma
keep sth under control midagi kontrolli all hoidma