Morfoloogilise analüsaatori ESTMORF kasutamine

1. Väljundi kuju
2. Sõnaliigid, mida analüsaator eristab
3. Noomenikategooriate lühendid
4. Verbikategooriate lühendid
5. Näited

Morfoloogiline analüsaator on programm, mis sõna vormist lähtudes määrab selle sõna struktuuri (nt. tüvi, järelliide, lõpp), sõnaliigi ja käände või pöörde.


1. Väljundi kuju

Ühe sõna analüüsi tulemus on lihtsaimal juhul järgmine. (Konkreetsed näited on toodud allpool.)

<sõna>
    <tüvi>+<lõpp> //<sõnaliik> <vormi nimetus> //

Sõnal võib olla mitu õiget analüüsi. Sel juhul on erinevad <tüvi>+<lõpp> kombinatsioonid eri ridadel.

Kui ühele <tüvi>+<lõpp> kombinatsioonile vastab mitu <sõnaliiki>, siis on ka nemad eri ridadel.

Kui ühele lõpule vastab mitu <vormi nimetust>, siis on nad esitatud samal real kaldkriipsude (//) vahel.

Kui on tegemist liitmoodustisega, siis:

Kui ESTMORF ei suuda sõna analüüsida, siis on tulemuseks:

<sõna>
    ####


2. Sõnaliigid, mida analüsaator eristab


3. Noomenikategooriate lühendid

ab abessiiv ilmaütlev
abl ablatiiv alaltütlev
ad adessiiv alalütlev
adt aditiiv suunduv (lühike sisseütlev), nt. "majja"
all allatiiv alaleütlev
el elatiiv seestütlev
es essiiv olev
g genitiiv omastav
ill illatiiv sisseütlev
in inessiiv seesütlev
kom komitatiiv kaasaütlev
n nominatiiv nimetav
p partitiiv osastav
pl pluural mitmus
sg ainsus ainsus
ter terminatiiv rajav
tr translatiiv saav

4. Verbikategooriate lühendid

b kindel kõneviis olevik 3. isik ainsus aktiiv jaatav kõne loeb
d kindel kõneviis olevik 2. isik ainsus aktiiv jaatav kõne loed
da infinitiiv jaatav kõne lugeda
des gerundium jaatav kõne lugedes
ge käskiv kõneviis olevik 2. isik mitmus aktiiv jaatav kõne lugege
gem käskiv kõneviis olevik 1. isik mitmus aktiiv jaatav kõne lugegem
gu käskiv kõneviis olevik 3. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (nad) lugegu
gu käskiv kõneviis olevik 3. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (ta) lugegu
ks tingiv kõneviis olevik 1. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (me) loeks
ks tingiv kõneviis olevik 1. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (ma) loeks
ks tingiv kõneviis olevik 2. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (te) loeks
ks tingiv kõneviis olevik 2. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (sa) loeks
ks tingiv kõneviis olevik 3. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (nad) loeks
ks tingiv kõneviis olevik 3. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (ta) loeks
ksid tingiv kõneviis olevik 2. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (sa) loeksid
ksid tingiv kõneviis olevik 3. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (nad) loeksid
ksime tingiv kõneviis olevik 1. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (me) loeksime
ksin tingiv kõneviis olevik 1. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (ma) loeksin
ksite tingiv kõneviis olevik 2. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (te) loeksite
ma supiin aktiiv jaatav kõne sisseütlev lugema
maks supiin aktiiv jaatav kõne saav lugemaks
mas supiin aktiiv jaatav kõne seesütlev lugemas
mast supiin aktiiv jaatav kõne seestütlev lugemast
mata supiin aktiiv jaatav kõne ilmaütlev lugemata
me kindel kõneviis olevik 1. isik mitmus aktiiv jaatav kõne loeme
n kindel kõneviis olevik 1. isik ainsus aktiiv jaatav kõne loen
neg ge käskiv kõneviis olevik 2. isik mitmus aktiiv eitav kõne ärge
neg gem käskiv kõneviis olevik 1. isik mitmus aktiiv eitav kõne ärgem
neg gu käskiv kõneviis olevik 3. isik mitmus aktiiv eitav kõne (nad) ärgu
neg gu käskiv kõneviis olevik 3. isik ainsus aktiiv eitav kõne (ta) ärgu
neg gu käskiv kõneviis olevik passiiv eitav kõne ärgu
neg ks tingiv kõneviis olevik 1. isik mitmus aktiiv eitav kõne (me) poleks
neg ks tingiv kõneviis olevik 1. isik ainsus aktiiv eitav kõne (ma) poleks
neg ks tingiv kõneviis olevik 2. isik mitmus aktiiv eitav kõne (te) poleks
neg ks tingiv kõneviis olevik 2. isik ainsus aktiiv eitav kõne (sa) poleks
neg ks tingiv kõneviis olevik 3. isik mitmus aktiiv eitav kõne (nad) poleks
neg ks tingiv kõneviis olevik 3. isik ainsus aktiiv eitav kõne (ta) poleks
neg nud kindel kõneviis lihtminevik 1. isik mitmus aktiiv eitav kõne (me) polnud
neg nud kindel kõneviis lihtminevik 1. isik ainsus aktiiv eitav kõne (ma) polnud
neg nud kindel kõneviis lihtminevik 2. isik mitmus aktiiv eitav kõne (te) polnud
neg nud kindel kõneviis lihtminevik 2. isik ainsus aktiiv eitav kõne (sa) polnud
neg nud kindel kõneviis lihtminevik 3. isik mitmus aktiiv eitav kõne (nad) polnud
neg nud kindel kõneviis lihtminevik 3. isik ainsus aktiiv eitav kõne (ta) polnud
neg nuks tingiv kõneviis minevik 1. isik mitmus aktiiv eitav kõne (me) polnuks
neg nuks tingiv kõneviis minevik 1. isik ainsus aktiiv eitav kõne (ma) polnuks
neg nuks tingiv kõneviis minevik 2. isik mitmus aktiiv eitav kõne (te) polnuks
neg nuks tingiv kõneviis minevik 2. isik ainsus aktiiv eitav kõne (sa) polnuks
neg nuks tingiv kõneviis minevik 3. isik mitmus aktiiv eitav kõne (nad) polnuks
neg nuks tingiv kõneviis minevik 3. isik ainsus aktiiv eitav kõne (ta) polnuks
neg o käskiv kõneviis olevik 2. isik ainsus aktiiv eitav kõne ära
neg o kindel kõneviis olevik 1. isik mitmus aktiiv eitav kõne (me) pole
neg o kindel kõneviis olevik 1. isik ainsus aktiiv eitav kõne (ma) pole
neg o kindel kõneviis olevik 2. isik mitmus aktiiv eitav kõne (te) pole
neg o kindel kõneviis olevik 2. isik ainsus aktiiv eitav kõne (sa) pole
neg o kindel kõneviis olevik 3. isik mitmus aktiiv eitav kõne (nad) pole
neg o kindel kõneviis olevik 3. isik ainsus aktiiv eitav kõne (ta) pole
neg vat kaudne kõneviis olevik 1. isik mitmus aktiiv eitav kõne (me) polevat
neg vat kaudne kõneviis olevik 1. isik ainsus aktiiv eitav kõne (ma) polevat
neg vat kaudne kõneviis olevik 2. isik mitmus aktiiv eitav kõne (te) polevat
neg vat kaudne kõneviis olevik 2. isik ainsus aktiiv eitav kõne (sa) polevat
neg vat kaudne kõneviis olevik 3. isik mitmus aktiiv eitav kõne (nad) polevat
neg vat kaudne kõneviis olevik 3. isik ainsus aktiiv eitav kõne (ta) polevat
nud kesksõna minevik aktiiv jaatav kõne lugenud
nuks tingiv kõneviis minevik 1. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (me) lugenuks
nuks tingiv kõneviis minevik 1. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (ma) lugenuks
nuks tingiv kõneviis minevik 2. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (te) lugenuks
nuks tingiv kõneviis minevik 2. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (sa) lugenuks
nuks tingiv kõneviis minevik 3. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (nad) lugenuks
nuks tingiv kõneviis minevik 3. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (ta) lugenuks
nuksid tingiv kõneviis minevik 2. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (sa) lugenuksid
nuksid tingiv kõneviis minevik 3. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (nad) lugenuksid
nuksime tingiv kõneviis minevik 1. isik mitmus aktiiv jaatav kõne lugenuksime
nuksin tingiv kõneviis minevik 1. isik ainsus aktiiv jaatav kõne lugenuksin
nuksite tingiv kõneviis minevik 2. isik mitmus aktiiv jaatav kõne lugenuksite
nuvat kaudne kõneviis minevik 1. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (me) lugenuvat
nuvat kaudne kõneviis minevik 1. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (ma) lugenuvat
nuvat kaudne kõneviis minevik 2. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (te) lugenuvat
nuvat kaudne kõneviis minevik 2. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (sa) lugenuvat
nuvat kaudne kõneviis minevik 3. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (nad) lugenuvat
nuvat kaudne kõneviis minevik 3. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (ta) lugenuvat
o käskiv kõneviis olevik 2. isik ainsus aktiiv jaatav kõne loe
s kindel kõneviis lihtminevik 3. isik ainsus aktiiv jaatav kõne luges
sid kindel kõneviis lihtminevik 2. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (sa) lugesid
sid kindel kõneviis lihtminevik 3. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (nad) lugesid
sime kindel kõneviis lihtminevik 1. isik mitmus aktiiv jaatav kõne lugesime
sin kindel kõneviis lihtminevik 1. isik ainsus aktiiv jaatav kõne lugesin
site kindel kõneviis lihtminevik 2. isik mitmus aktiiv jaatav kõne lugesite
ta kindel kõneviis olevik passiiv eitav kõne loeta
tagu käskiv kõneviis olevik passiiv jaatav kõne loetagu
taks tingiv kõneviis olevik passiiv jaatav kõne loetaks
takse kindel kõneviis olevik passiiv jaatav kõne loetakse
tama supiin passiiv jaatav kõne loetama
tav kesksõna olevik passiiv jaatav kõne loetav
tavat kaudne kõneviis olevik passiiv jaatav kõne loetavat
te kindel kõneviis olevik 2. isik mitmus aktiiv jaatav kõne loete
ti kindel kõneviis lihtminevik passiiv jaatav kõne loeti
tud kesksõna minevik passiiv jaatav kõne loetud
tuks tingiv kõneviis minevik passiiv jaatav kõne loetuks
tuvat kaudne kõneviis minevik passiiv jaatav kõne loetuvat
v kesksõna olevik aktiiv jaatav kõne lugev
vad kindel kõneviis olevik 3. isik mitmus aktiiv jaatav kõne loevad
vat kaudne kõneviis olevik 1. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (me) lugevat
vat kaudne kõneviis olevik 1. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (ma) lugevat
vat kaudne kõneviis olevik 2. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (te) lugevat
vat kaudne kõneviis olevik 2. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (sa) lugevat
vat kaudne kõneviis olevik 3. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (nad) lugevat
vat kaudne kõneviis olevik 3. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (ta) lugevat

5. Näited

lood
    lood+0 //_S_ sg n, //
    lood+d //_S_ pl n, //
    loog+d //_S_ pl n, //
    lugu+d //_S_ pl n, //
    loo+d //_V_ d, //

Dudajevi-meelne
    Dudajevi_meelne+0 //_A_ sg n, //

alleshoidmine
    alles_hoid=mine+0 //_S_ sg n, //

USA
    USA // _Y_ ?, //

lastekodukasvataja
    laste_kodu_kasvataja+0 //_S_ (adt), sg g, sg n, //

elamisväärseid
    ela=mis_väärne+id //_A_ pl p, //

vettehüpe
    ve+tte_hüpe+0 //_S_ sg n, //